â € <

Wiki Auto RSS
2020 Mercedes Benz C300 Krav til startstart

Mercedes Benz C300 hoppstartprosess For å kunne starte en Mercedes Mercedes C2020, en hoppestartsenhet for mobil, må nettverksuavhengig starthjelp brukes riktig. Dette kjøretøyet er utstyrt med flere elektroniske systemer, og hvis ikke passende utstyr og teknikk brukes, kan kjøretøyet bli skadet og personskade kan oppstå. 300 Mercedes Benz C2020 Jump Start, Minimumskrav Mens Mercedes Benz ikke anbefaler en spesifikk enhet for å starte denne modellen, ble denne bilprodusenten gitt en liste over minimumskrav til jumpstart-enheten: Boostkabel når den er strukket, må nå en høyde på minst 300 cm sammenlignet med overflaten. Automatisk gjenkjenning av nødvendige driftsområder (150V / 12V). Vise...

Fortsett å lese2015 Dodge Grand Caravan Dekktrykk

Hva er dekktrykket for Dodge Grand Caravan 2015? Det angitte dekktrykket er valgt for å gi sikker drift, kjøretøystabilitet og en jevn kjøring. Den riktige spesifikasjonen for dekktrykk finner du på etiketten som følger med kjøretøyet (vanligvis på førerdøråpningen). 2015 Dodge Grand Caravan dekktrykk 2015 er 36 kPa (250 psi), som anbefalt av produsenten, for alle dekkene. Det anbefales en lufttrykkmåler av høy kvalitet for å kontrollere lufttrykket i dekkene. Dekktrykket bør sjekkes kaldt en gang i måneden. Sjekk dekktrykket oftere når værtemperaturen varierer mye. Dekktrykket vil reduseres når utetemperaturen synker. Etter å ha sjekket lufttrykket, bytt ut ventilhettens finger ...

Fortsett å lese2012 Hyundai Elantra Dekktrykk

Hva er dekktrykket for Hyundai Elantra 2012? Det angitte dekktrykket er valgt for å gi sikker drift, kjøretøystabilitet og en jevn kjøring. Den riktige dekktrykkspesifikasjonen finner du på etiketten som fulgte med kjøretøyet (vanligvis på førerdøråpningen). Hyundai Elantra dekktrykk 2012 er 32 psi (220 psi), som anbefalt av produsenten, for alle dekkene. Det anbefales en lufttrykkmåler av høy kvalitet for å kontrollere lufttrykket i dekkene. Dekktrykket bør sjekkes kaldt en gang i måneden. Sjekk dekktrykket oftere når værtemperaturen varierer mye. Dekktrykket vil reduseres når utetemperaturen synker. Etter å ha sjekket lufttrykket, sett på igjen ventilhettens finger. Inflasjonstrykk spesifisert ...

Fortsett å lese